NEWS & REPLY

இந்த முறை எமது கல்லுரரியில் இருந்து கல்வி பொது தராதர (உ/தர) பரீட்சைக்கு 12 மாணவிகள் விண்ணப்பித்துள்ளனர் என்பதை மகிழ்சியுடன் அறியத்தருகிறோம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *